Skuteczny sposób na zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

Duża konkurencja na rynku sprawia, że w dzisiejszych czasach firmy powinny nieustannie szukać sposobów pozwalających zwiększyć wydajność, a zarazem obniżyć koszty związane z prowadzeniem działalności. W tym celu wiele przedsiębiorstw decyduje się na rozwiązania outsourcingowe. Outsourcing pracowników jest już powszechnie znany w branży IT czy księgowości, ale na popularności zyskuje również innowacyjny na rynku polskim outsourcing procesów zakupowych który umiejętne zarządzany pozwala firmie ograniczyć koszty związane z dostawami i zwiększyć opłacalność biznesu.

Outsourcing procesów zakupowych

Outsourcing procesów zakupowych to idealne pod względem oszczędności rozwiązanie zarówno dla każdej firmy nie posiadającej w swoich strukturach działu zakupów jak i dla tych przedsiębiorstw, które ten dział posiadają. Outsourcing procesów zakupowych może obejmować zarówno zakup materiałów, jak i usług. Nasza firma proponuje outsourcing każdego typu zakupów w przedsiębiorstwie – począwszy od produktów do dalszej odsprzedaży, a skończywszy na materiałach wykorzystywanych w produkcji masowej i narzędziach niezbędnych pracownikom do świadczenia usług klientom. Powierzając nam kwestie dotyczące zaopatrzenia przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że zarządzaniem zakupami w ich firmie zajmą się prawdziwi profesjonaliści posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy możliwość outsourcingowania wszystkich funkcji działu zakupów, jak i jego wybranych elementów, co pozwala na optymalne dostosowanie naszych usług do potrzeb firmy. Bez odpowiedniej organizacji zakupowej zwłaszcza średnie i duże przedsiębiorstwa nie są w stanie optymalnie funkcjonować i często mają problem z dopasowaniem dostawców do swoich faktycznych potrzeb co zwiększa koszta.

 

Profesjonalne zarządzanie procesami zakupowymi pozwala je zracjonalizować, co przekłada się na wytworzenie wyższej jakości produktów przy jednoczesnym obniżeniu jego kosztów. Outsourcing procesów zakupowych zazwyczaj obejmuje takie materiały i usługi, jak produkty do dalszej odsprzedaży, sprzęt komputerowy, półprodukty, logistyka, wydatki ponoszone na reklamę i marketing, czy koszty podróży. Rozwiązanie to jest szczególnie opłacalne w przypadku przedsiębiorstw, dla których funkcja zakupów usług i materiałów bezpośrednich jest ważnym elementem funkcjonowania.

Outsourcing procesów zakupowych może przynieść wymierne korzyści w formie optymalizacji kosztów, wynikających z redukcji cen kupowanych materiałów i usług, a także rezygnacji z utrzymywania w firmie działu zakupów. Zyskowne okazuje się również przekształcenie niektórych kosztów stałych w koszty zmienne, poprzez zastosowanie systemu uzależnienia wynagrodzenia firmy outsourcingowej od wysokości osiągniętych oszczędności. Kolejną zaletą dla przedsiębiorców decydujących się na to rozwiązanie będzie uzyskanie dodatkowego czasu na rozwijanie firmy. Ponieważ procesami zakupowymi zajmują się specjaliści w tej dziedzinie, kadra kierownicza może więcej uwagi poświęcić na strategię jej rozbudowywania i doskonalenia.

Wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie pracowników to jeden z najważniejszych czynników wpływających na sukces całej firmy. Profesjonaliści zajmujący się w ramach outsourcingu procesami zakupowymi to osoby z dużym doświadczeniem, którzy potrafią szybko i trafnie ocenić sytuację, wyciągnąć właściwie wnioski, a tym samym zaproponować najbardziej korzystny w konkretnej sytuacji sposób działania. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszych usług to gwarancja współpracy ze specjalistami, co oczywiście przekłada się na optymalizację kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy oraz wiele innych korzyści. Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców szukających nowoczesnych rozwiązań, którym zależy na sprawnym zarządzaniu prowadzoną działalnością i usługach najwyższej jakości.

Chcesz dowiedzieć się więcej o outsourcing’u procesów zakupowych?
Skontaktuj się z nami już teraz!